Giấc mơ đời vẫn thực

Giấc mơ đời vẫn thực
BÀI CA NHỊP THỜI GIAN
https://hoangkimlong.wordpress.com
https://cnm365.wordpress.com
Hoàng Kim

Bài ca nhịp thời gian
CNM365 TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Hoàng Kim


Ta vui hòa nhịp thời gian
#Thungdung nhàn giữa gian nan đời thường.
Tiếng thu lắng đọng yêu thương
Cỏ non xanh thẳm bên đường đời nhau.

CNM365 Tình yêu cuộc sống https://hoangkimlong.wordpress.com/category/cnm365-tinh-yeu-cuoc-song/https://hoangkimlong.wordpress.com/category/bai-ca-nhip-thoi-gianhttps://youtu.be/6OVtkp4BQbo

Advertisement