Chính Ngọ đoán Kinh Dịch

CHÍNH NGỌ ĐOÁN KINH DỊCH
Hoàng Kim


Chính Ngo thuận thời chẳng sái đâu
Sửu vừa tới trước các thời sau
Phước lao động dốc lòng tứ mã
Thương hiền tài vững chí ngựa trâu …
Giáo dưỡng lòng dân cơ hội chóng
Chăm lo thế nước nhiệm kỳ lâu
Mã đáo thành công bền sức ngựa
Kinh Dịch xem chơi Ngọ đứng đầu

Video yêu thích
Secret Garden – Poéme

Vuonxuan

KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim Long, Ngọc Phương Nam Thung dung Dạy và Học, Việt Nam Học, Cây Lương thực Việt Nam, Tình yêu Cuộc sống, CNM365; Kim on LinkedIn Kim on Facebook Kim on Twitter

Ngoái nhìn năm cũ

CUỐI TÝ
Hoàng Gia Cương


Dẫu TÝ nhưng ta chẳng sá đâu
Bao nhiêu thằng lớn xếp hàng sau
Đây dần, đó mão, kia thân, ngọ
Nọ chó, này dê, đấy lợn, trâu…
Thỏa sức khoét tường – cơ hội lớn
Sa bồ ních thóc – nhiệm kỳ lâu
Thân dù bé tý ta … đâu tý
Trải mấy nghìn năm vẫn đứng đầu!

CHÍNH NGỌ
Hoàng Kim


Chính NGỌ còn dài chẳng ngắn đâu
Thuận thời phúc tướng xếp hàng sau
Đầu gà, đít vịt, kìa chó, lợn
Lốt cọp, thân dê, đấy khỉ, trâu…
Ngựa về đất hẹp, thời còn đợi
Chim bay trời rộng, thế đang lâu
Mèo nhỏ bắt chuột con … vờn chuột
Lộc Đỉnh Kim Dung cụ đứng đầu!

Kinh Dịch đoán chơi thời Tý Ngọ, vần xoay phước lớn Sửu, Mão Dậu. Sách hay phim hay Lộc Đỉnh Ký đang chiếu trên TV. Hình tượng Vi Tiểu Bảo trong “Lộc Đỉnh Ký” của đại văn hào Kim Dung đang ngấm ngầm hoặc công khai được yêu thích rất phổ biến của giới trẻ Trung Quốc và nhiều nước. Đó là hình mẫu thực dụng, biến trá “bất kể mèo trắng mèo đen miễn là bắt được chuột”, Đó là sự cảnh báo đặc biệt sâu sắc không dễ thấy, về sự chuyển đổi tâm lý và hình mẫu biểu tượng của người Trung Quốc ngày nay được văn học hóa. Thay thế Nghiêu Thuấn, Lão Trang, Khổng Tử, Khổng Minh, Quan Công là những khuôn mẫu điển hình tiêu biểu của nhân nghĩa lễ trí tín, đến AQ, Nhật ký người điên, đến Vi Tiểu Bảo. Vua giỏi Khang Hi luôn coi trọng Vi Tiểu Bảo là phúc tướng nhưng Vi Tiểu Bảo lbiết người biết mình dè chừng và trốn Khang Hi khi ‘đại công cáo thành’ Anh chàng từ TÝ đến NGỌ thời còn tung hoành hợp trong khoảng 😍😄😁ấy.

Advertisement