Trạng Trình

TRẠNG TRÌNH
Hoàng Trung Trực

Hiền nhân tiền bối xưa nay
Xem thường danh vọng chẳng say tham tiền
Chẳng màng quan chức uy quyền
Không hề nghĩ đến thuyết truyền duy tâm.

Đức hiền lưu giữ ngàn năm
Vì Dân vì Nước khó khăn chẳng sờn
Hoàn thành sứ mạng giang sơn
Lui về ở ẩn sáng thơm muôn đời.

Tầm nhìn hơn hẳn bao người
Trở thành Sấm Trạng thức thời gương soi.

https://hoangkimlong.wordpress.com/category/hoang-trung-truc-doi-linh/

SanCPC11

DẠY VÀ HỌC Ở CĂMPUCHIA
Lúa sắn Cămpuchia và Lào
Angkor nụ cười suy ngẫm
Hoàng Kim
https://hoangkimlong.wordpress.com/category/angkor-nu-cuoi-suy-ngam/

.Đế quốc Khmer (802 - 1431) và Di  sản Thế giới AngkorAngkorWat, ảnh Blon 2006

 
Advertisement