Hương sen vùng Đồng Tháp

HƯƠNG SEN VÙNG ĐỒNG THÁP
Hoàng Kim


Chúc mừng anh chị Tuyên
Gương sáng bạn nhà nông
Thân thiết với ruộng đồng
Những dâng hiến hiệu quả.

Hương sen vùng Đồng Tháp
Hạt ngọc nặng ân tình
Nơi Lấp Vò thầy Nguyễn
Phước đức đời lưu danh.

Bao người hiền ruộng lúa
Chọn đất lành cùng anh
Chén cơm ngon thân thiết
Việt Nam con đường xanh.

Bài chọn lọc 9 tháng 12 Hương sen vùng Đồng Tháp https://hoangkimlong.wordpress.com/category/huong-sen-vung-dong-thap; Người con gái Việt Nam; Nguyễn Hiến Lê sao sáng trời Nam Đỗ Phủ thương đọc lại Nắng Đông Lời Thầy dặn Thung dung Lời thương Đối thoại với Thiền sư Thông tin tại: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkimlonghttps://cnm365.wordpress.com/category/chao-ngay-moi-7-thang-12/

Video yêu thích
Hương sen Đồng Tháp
https://www.facebook.com/100014797034646/videos/753030095200218/

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CNM365, ngày mới nhất bấm vào đây cập nhật mỗi ngày

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Việt Nam tổ quốc tôi| Đất nước con người, nghiên cứu dịch thuật Việt Trung, Hoàng Tố Nguyên Hoàng Long Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực Dạy và Học CNM365 Tình yêu cuộc sống Kim on LinkedIn Kim on Facebook KimTwitter