Ngắm ảnh thảnh thơi vui

NGẮM ẢNH THẢNH THƠI VUI
Hoàng Kim Trần Ngọc Ngoạn


Trời thật cao và đất thật dày
An nhàn ngắm ảnh thảnh thơi vui
Chuyện đời đều có nhân duyên cả
Ngày mới yêu thương rộng tháng ngày

(*) cảm ơn bạn đã tặng ảnh CNM365 Chào ngày mới 18 tháng 8 Thông tin tại http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim https://cnm365.wordpress.com/category/chao-ngay-moi-18-thang-8/