Lý Thái Tông vua giỏi thời Lý

LyThaiTongvuagioithoiLy
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG.  Lý Thái Tông là vị hoàng đế thứ 2 của thời Lý, Việt Nam, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1000, mất ngày 3 tháng 11 năm 1054, làm vua trong 26 năm (1028 – 1054). Thời đại của Lý Thái Tông tiếp nối vua cha là Lý Thái Tổ và kế nhiệm bởi vua con là Lý Thánh Tông,  đều là những vương triều thịnh vượng của nhà Lý. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư [8] đánh giá Lý Thái Tông “Vua là người trầm mặc, cơ trí, biết trước mọi việc, giống như Hán Quang Vũ đánh đâu được đấy, công tích sánh với Đường Thái Tông. Nhưng người quân tử còn lấy việc khoe khoang thái quá để chê trách vua chưa hiền.”

(xem tiếp … https://hoangkimlong.wordpress.com/category/chao-ngay-moi-29-thang-7/)

Hoàng Kim

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter