Thơ xuân

ducthanhtran

THƠ XUÂN Hoàng Kim Trời đất giao hòa mang Tết đến Tháng ngày luân chuyển chở xuân qua Một giấc an lành ngon đến sáng Dâng nén tâm hương Đức Thánh Trần. (*) Trần Hưng Đạo, tên thật là Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Hưng Đạo Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương là một nhà chính trị, nhà văn, Tư lệnh tối cao của Việt Nam thời nhà Trần. Trần Hưng Đạo và chùa Thắng Nghiêm; Trần Thái Tông và Trần Quốc Tuấn; Lời dặn lại của Đức Thánh Trần; Đức Thánh Trần và chốn thiêng là bốn bài viết nhỏ của tôi về Người nhưng tôi rất tiếc chưa có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, xin lưu lại bài viết ngắn để tưởng nhớ công đức của Người.
Trần Hưng Đạo và Chùa Thắng Nghiêm
Chùa Thắng Nghiêm, thợ đá


Ngày 9 tháng 4
năm 1288Trần Hưng Đạo giành chiến thắng trước quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, kết thúc chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3, tức 8 tháng 3 năm Mậu Tý. Sau ba lần thắng giặc, nước thanh bình, ông lui về Vạn Kiếp và mất ngày 20 tháng 8 năm 1300 tại vườn An Lạc. Đền Kiếp Bạc ( Hải Dương) là đền thờ chính đức Thánh Trần. Chùa Thắng Nghiêm (Hà Nội) nơi Trần Hưng Đạo lúc nhỏ tu học, là nơi Người hiển thánh.

Chùa Thắng Nghiêm, cõi thiêng

Chùa Thắng Nghiêm, cõi thiêng

Video yêu thích