Sớm xuân tàu qua Đại Lãnh

Sớm xuân Đại Lãnh

Bình minh Đại Lãnh

Tàu qua Đại Lãnh

Đá Dựng Đại Lãnh

Hẹn có dịp cùng người ra Đại Lãnh
Giữa đất trời,  vui thú chốn thần tiên …
(Đùa vui cùng Thuận Nghĩa, thơ Hoàng Kim)

Nốt lặng bên đời, sớm xuân thưởng thức
Nghe tơ trời, gió mát lẫn vào thơ…
(Sớm xuân, tàu qua Đại Lãnh cảm tác, Hoàng Kim).

Video yêu thích
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo – Phim tài liệu của BBC
Spring, Summer, Fall, Winter… And Spring CD1 [Vietsub]
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực
Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook