Rằm Thanh Minh tảo mộ ở quê nhà


RẰM THANH MINH TẢO MỘ Ở QUÊ NHÀ
Hoàng Kim

gửi chị Huyen Hoang và những người thân.
Năm trước nếu em đã đi xa.
Em sẽ chẳng được phút giây này nữa.
Ứa nước mắt thương lời chị nhắc:

Em là em mà em.
Trước em còn các anh các chị.
Trên em còn cha mẹ tổ tiên.
Sau em còn vợ con cháu chắt người thân.
Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe“.

Phúc hậu minh triết tận tâm.
Trăm năm tính cuộc vuông tròn.
Những việc chính đời người dốc lòng.
Khát khao xanh giấc mơ hạnh phúc.

Tổ tiên công đức muôn đời thịnh.
Con cháu thảo hiền vạn đại vinh.
Rằm Thanh Minh tảo mộ ở quê nhà.
Đò yêu thương nối đôi bờ xa cách.

Cơm giữa trời giữa những người thân thiết.
Sông nước quê hương thăm thẳm tình đời.

https://hoangkimlong.wordpress.com/