Nhớ

NHỚ
Hoàng Kim


Xa mà gần mãi vấn vương.
Đồng xuân rơm mới con đường vàng ươm
Gió lành níu những hàng dương
Cỏ xanh phận cỏ tình thương ùa về.

Cám ơn anh Hoàng Đại Nhân đã đồng cảm và khuyến khích