Mai Hoa Thi Thiệu Ung

MaiHoaThi“Thơ Hoa Mai” (Mai Hoa Thi hay Mai Hoa Dịch số) của Thiệu Ung là một trong ba bộ đại kỳ thư đặc biệt nổi tiếng của văn hoá cổ Trung Hoa còn lưu lại cho đến ngày nay. Tôi đang cố gắng sưu tầm Hoa Mai Thi Thiệu Ung văn bản gốc tiếng Trung và những bản dịch nghĩa, dịch thơ tiếng Việt của 10 bài thơ Hoa Mai nói trên (Hoàng Kim).

xem tiếp … https://cnm365.wordpress.com/category/hoa-mai-tho-thieu-ung/

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook