Khoảnh khắc tuyệt đẹp

BanvaToi110

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG.  Ảnh đẹp của   “Khoảnh khắc tuyệt đẹp” tuyển chọn và lưu giữ những bức ảnh đẹp về tình yêu cuộc sống. Khi bạn gieo hạt giống của tình yêu, nó là bạn mà là hoa. When you plant the seed of love, it is you that blossoms . Lời vàng của Ma Jaya Sati Bhagavati (*).

(*) Ma Jaya Sati Bhagavati là một người thầy tinh thần, nhìn xa trông rộng. Cô dạy rằng thiên tính là cuối cùng không thể tả và không có hình thức, Cô nói với chúng ta rằng tất cả các con đường của tình yêu có thể dẫn đến sự thức tỉnh tâm linh. Nhấn mạnh sự phát triển tinh thần cá nhân, cô dạy mọi người tìm kiếm ở tất cả các cấp độ mà không yêu cầu người học làm theo bất kỳ các chủ thuyết hay tín ngưỡng nào. Hoặc, như cô thường nói: “Đây không phải là một tôn giáo!” Cô khuyến khích người học của mình để sử dụng những gì cô gợi ý trong truyền thống riêng của họ, và để thực hành tử tế.

(Ma Jaya Sati Bhagavati is a spiritual teacher, and visionary. She teaches that divinity is ultimately beyond words and without form. She tells us that all paths of love can lead to spiritual awakening. Emphasizing individual spiritual growth, she teaches seekers at all levels and does not ask her students to follow any particular set of doctrines or beliefs. Or, as she often says, “This is not a religion!” She encourages her students to use what she teaches within their traditions, and to practice kindness).

KHOẢNH KHẮC TUYỆT ĐẸP

PhuongHoangđatvuonnhatoi

Chim Phượng vườn nhà tôi, ảnh hoangkimvietnam MaiBoDe
Hoa Mai và Bồ Đề, ảnh hoangkimvietnam

BẠN VÀ TÔI

BanvaToi101

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi102

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi103

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi104

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi105

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi106

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi107

Source:  Wandering Aimlessly

BanvaToi108

Source:  Wandering Aimlessly

Tắm tiên ở Chư Yang Sin 1

Tắm tiên ở Chư Yang Sin 1, ảnh: hoangkimvietnamTắm tiên ở Chư Yang Sin 2

Tắm tiên ở Chư Yang Sin 2, ảnh  hoangkimvietnam Tắm tiên ở Chư Yang Sin 3

Tắm tiên ở Chư Yang Sin 3, ảnh  hoangkimvietnam Tắm tiên ở Chư Yang Sin 1

Tắm tiên ở Chư Yang Sin 4, ảnh  hoangkimvietnam

Bài viết mới

Video yêu thích
Ban Mai
MAR AKRAM – Dancing with the wind♥
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn KimYouTube Kim on Facebook