Hồ Gươm và câu thơ lưu lạc

vungtroinhanvan

HỒ GƯƠM VÀ CÂU THƠ LƯU LẠC

Hoàng Kim

“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm.
Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”.
Ai viết cho ai những câu thơ lưu lạc.
Giữa trần gian thầm lặng tháng năm dài ?

Kiếm Hồ tích xưa còn đó
Hồ Tây đền cổ còn đây.
Mười năm lưu lạc tìm gươm báu
Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai. (1)

Kỳ Lân mộ xưa, đã thành chuyện cổ
Tháp Rùa bia nay, sự tích Hồ Gươm.
“Nghêu ngao vui thú yên hà.
Mai là bạn cũ, hạc là người quen”. (2)

Hồ Gươm và câu thơ lưu lạc
Tiếng vọng thời gian dấu tích người hiền.

Ghi chú
Kiếm Hồ, Sự tích Hồ Gươm, Kì Lân mộ, Tháp Rùa bia mời đọc Vùng trời nhân văn  https://hoangkimlong.wordpress.com/2017/01/22/vung-troi-nhan-van/
Nguyễn Du 250 năm nhìn lại  https://hoangkimlong.wordpress.com/category/nguyen-du-250-nam-nhin-lai/
“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”. “Nghêu ngao vui thú yên hà. Mai là bạn cũ, hạc là người quen” mời đọc Những câu thơ lưu lạc
https://cnm365.wordpress.com/category/nhung-cau-tho-luu-lac/