Gửi bạn Viên Ngọc Nam

GỬI BẠN VIÊN NGỌC NAM
Hoàng Kim
Nhà cạnh Tao Đàn chưa kịp ghé
Bởi còn chăm mộ Mẹ và Cha
Vien Ngoc Nam ơi 😀 ơn bạn quý
Ảnh đẹp mình vui được sẻ chia

Bạn thương hoa trái nghề lâm học
Mình yêu lương thực nghiệp nông dân
Thiên nhiên hồn Việt như tình mẹ
Rừng biển đồng xuân ấy bạn thân.

Thoáng chốc bao năm nhìn trở lại
Thầy xưa bạn cũ nắng xuân về
Trang tin của bạn dày tâm đức
Cổ thụ chim rừng hót mãi mê.