Giống sắn tốt Phú Yên

SanPhuYen

GIỐNG SẮN TỐT PHÚ YÊN
Niềm vui ngày mùa, hình ảnh thu hoạch các giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397, KM414 trên ruộng nông dân tại Phú Yên ngày 17 tháng 3 năm 2015.

SanPhuYen1
SanPhuYen2
SanPhuYen4
???????????????????????????????

Video yêu thích

Casava in Vietnam: Save and Grow, PhuYen
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim Ngọc Phương Nam Thung dung Dạy và học Cây Lương thực Dạy và Học
Tình yêu cuộc sống Kim on LinkedIn Kim on Facebook KimTwitter  hoangkim vietnam