Đến với những bài thơ hay

Coirieng

CÕI RIÊNG

Nguyễn Tuyết Hạnh

Nặng lòng với những yêu thương
Nhẹ tênh trước những thói thường đảo điên
Cõi riêng nguyện một dáng thiền
Bông sen trắng mãi trinh nguyên nghĩa tình.

CHỚM THU

Trần Đăng Khoa

Sân trăng nghe đã dần phai
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau…

1967
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa Dân tộc, 1999.
được trích dẫn bởi Hoàng Kim, Ong và Hoa, tại weblog Tình yêu cuộc sống.

GIÓ BỤI CHÔNG CHÊNH

Đinh Thị Thu Vân

Nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa
Làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người
Có kiếp sau không anh, câu hỏi quạnh lòng
Chỉ có kiếp này thôi, kiếp này thôi, không thể khác
Không có kiếp nào cho chúng mình chung nhau lo lắng
Không có kiếp nào chung gối chung chăn
không có kiếp sau, nên bao yêu mến kiếp này
em gom góp trao anh, mong đầy thương vẹn nhớ
không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa
thì cam lòng làm tất cả… những mong manh!

Nguồn: Đinh Thị Thu Vân.  Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ. Nxb Hội Nhà Văn 2015

TrangramHoanChauPhLanHoa

TRĂNG RẰM HOAN CHÂU

Ví Dặm Ân Tình

Suốt năm lận đận long đong
Về quê, lạc cõi trăng rằm Hoan Châu
Đò nan chở nguyệt giăng câu
Chèo khua ví giặm dãi dầu nước non
Ta trong trời đất Hồng Lam
Một mình dưới một trăng vàng lộng soi
Bàn chân chạm tới khúc nhôi
Rổn rang sỏi lẫn di hài Tiên Linh
Tháng mười lạnh cõi u minh
Ước đem nghiên mực vẽ hình Thái Sơn
Lòng tay ngậm chữ cô đơn
E là phận nữ khó nên chuyện gì…

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Video nhạc tuyển

Khí công Y đạo: Bài học tốt tự chăm sóc sức khỏe
Ban Mai
MAR AKRAM – Dancing with the wind♥
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn KimYouTube Kim on Facebook