Đến Thái Sơn nhớ Đào Duy Từ

DenThaiSonnhoDaoDuyTu

ĐẾN THÁI SƠN NHỚ ĐÀO DUY TỪ

Hoàng Kim

Thái Sơn nhớ bạn thương lời nhắn
Trước Khải Hoàn thêm hiểu Paris
‘Bất đáo Trường Thành phi hảo hán’
‘Cửa Khổng’ mừng ai biết trở về.

Bạn cũ khoe hình hò hẹn mới
Bắc Trung Nam xuân suốt bốn mùa
Phúc hậu hiền lành là khắc thịnh
Mười năm kiếm cổ nhớ người xưa.

Ngược gió suốt đời đi không nản
Rừng thông mai núi tuyết phủ dày
Ngọa Long cương Đào Công đâu nhỉ
Đầy trời Trung Việt gió mưa bay.

(*) “Núi cao ta trông. Đường rộng ta đi. Tuy đích chưa tới . Nhưng lòng hướng về” (Kinh Thi). (**) Những câu thơ lưu lạc: Ai viết cho ai những câu thơ lưu lạc. Giữa trần gian thầm lặng tháng năm dài ? “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”. Mười năm lưu lạc tìm gươm báu  Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai. (1) “Nghêu ngao vui thú yên hà. Mai là bạn cũ, hạc là người quen”… (2) (***) Đến Thái Sơn nhớ Đào Duy Từ  Viếng Khổng Tử nhớ Đào Duy Từ . Ngược gió đi không nản Rừng thông tuyết phủ dày  Ngọa Long cương đâu nhỉ? Đầy trời hoa tuyết bay! Thật vui biết bao Trong chuyến đi xa Được đến núi Thái Sơn Ngắm Trường Giang, Hoàng Hà. Viếng đức Khổng Tử Thăm Hán Cao Tổ Lên Trường Thành Ngẫm chuyện Tần Vương. Qua cửa Thiên An Môn Hiểu hai bài học lớn .Suy ngẫm từ núi Xanh Bắc Kinh Nhớ Trạng Trình, Nội Tán… Tiếc chưa đến Định Quân Thăm ông Gia Cát Chưa qua Miêu Đài Tử Để gặp Lưu Hầu.Trường Giang, Hoàng Hà Sóng cả, nước sâu … (xem bài và ảnh tại đây)
BatdaoTruongThanhphihaohanHoàng Kim

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter