Cốc Vũ


CỐC VŨ

Hoàng Kim.
20-23/4 dương lịch là ngày cốc vũ (mưa rào)

Cây héo hon vì thiếu nước mưa.
Trời thương cốc vũ sướng hay chưa.
Mầm xanh lá nõn cành tươi mới.
Đất cảm mưa xuân ước được mùa.

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
bấm vào đây cp nht mi ngày

Video yêu thích