Chào ngày mới 19 tháng 5

Ho Chi Minh 1946.jpg
CNM365. Chào ngày mới 19 tháng 5
. Wikipedia Ngày này năm xưa.  Năm 1890 – ngày sinh Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (mất ngày 2 tháng 9 năm 1969). Năm 1941 – Một hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, theo đề xuất của Hồ Chí Minh.  Năm 1959  – Thành lập đơn vị vận tải quân sự chiến lược trên tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh

19 tháng 5

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ngày 19 tháng 5 là ngày thứ 139 (140 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 226 ngày trong năm.

« Tháng 5 năm 2015 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mục lục

Sự kiện

Sinh

Mất

Ngày lễ và kỷ niệm

Tham khảo

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12